[xī]

(汉字)

编辑 锁定
夕是一个汉字,有名词和动词两种词性。
1、日落的时候
2、泛指晚上
中文名
读 音
部 首
五 笔
QTNY
仓 颉
NI
郑 码
RS
区 位
4706
四角号码
27200
笔顺编号
354

汉字释义 编辑

基本解释

1、日落的时候:夕阳。夕照。朝夕相处。
2、泛指晚上:前夕。除夕。一夕谈。
3、旦朝。[1]

详细解释

【名】
宋体“夕”字 宋体“夕”字
1、指事。从月半见。
2、黄昏,傍晚。
夕,莫也。——《说文》
日之夕矣。——《诗·王风·君子于役》
日东则景夕多风。——《周礼·大司徒》。司农注:“谓日跌景乃中立表之处,大东近日也。”
初昏为夕。——《书·洪范·五行》注
夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。——《周礼·地官·司市》
瘦影写微月,疏枝横夕烟。——宋·陆游《置酒梅花下作短歌》
朝晖夕阴,气象万千。——范仲淹《岳阳楼记》
朝于斯夕于斯,岁时伏腊祭(袁可立)于斯。——明 陈继儒《大司马节寰袁公家庙记》
3、夜。
今夕何夕。——《诗·唐风·绸缪》
夕字 夕字
以永今夕。——《诗·小雅·白驹》
朝而不夕。——《左传·成公十二年》
以朝夕燕出入。——《周礼·道仆》
君子终日乾乾,夕惕若厉无咎。——《易·乾》
不知天上宫阙,今夕是何年。——苏轼《水调歌头》
雨雪之朝,风月之夕,予未尝不在。——宋·苏轼《超然台记》
4、指一年的最后一季或一个月的下旬。
晡时至黄昏为日之夕;下旬为月之夕;自九月尽至十二月为岁之夕。——《洪范·五行传》注
月夕卜宅。——《荀子·礼论》
5、通“汐”。晚潮。
官赋轨符,乘四时之朝夕。——《管子·国蓄》
【动】
傍晚朝见君主。
古者旦见曰朝,暮见曰夕。——柳宗元《朝日说》
百官承事,朝而不夕。——《左传·成公十二年》[1]

方言读音 编辑

客家话:sit1

《康熙字典》 编辑

《丑集下》《夕字部》 ·夕
《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》祥易切,音席。晨之对,暮也。《尚书·大
隶书--小篆--金文--甲骨文--骨刻文 隶书--小篆--金文--甲骨文--骨刻文
传》岁之夕,月之夕,日之夕,谓腊为岁夕,晦为月夕,日入为日夕也。《诗·小雅》以永今夕。 又朝见曰朝,夕见曰夕。《晋语》平公射鷃不死,使竖襄搏之,失。公怒,将杀之,叔向闻之夕。《注》夕见于朝以谏也。 又七夕。《齐谐记》桂阳武丁有仙道,谓弟曰:七月七夕,织女当渡河暂诣牵牛。《荆楚岁时记》七夕,妇女结彩楼,瓜果庭中,穿七孔针以乞巧。柳宗元有乞巧文。 又官名。夕郞,汉制,给事黄门之职。 又地名。《左传·庄十九年》楚子卒,鬻拳葬诸夕室。 又山名。《山海经》浑夕之山。又曹夕之山。 又姓。望出巴郡。见《统谱》。 又斜也。《吕览》正坐于夕室,谓室斜而正其坐也。又与昔通。《庄子·天运篇》通昔不寐。 又叶在爵切,音皭。犹宿也。《诗·齐风》齐子发夕。《陆德明疏》发朝也。叶上鞹薄。 《说文》从月半见。《徐曰》月字之半,月初生则暮见西方,故半月为夕。[2]

常用词语 编辑

夕阳、夕照、只争朝夕、元夕、一朝一夕、夕舂、夕照。[1]
参考资料
词条标签:
字词